ขั้นตอนการบวชพระ

ขั้นตอนการบวชพระ พิธีเข้าโบสถ์เช้า

1. พิธีแห่นาค รอบพระอุโบสถ (แล้วแต่สะดวกของทางเจ้าภาพ)
    * รถแห่ ขบวนแห่ แตรวง กลองยาว นางรำ
    * เครื่องบวชเต็มชุด
    * ครองไตร
    * สัปทน
     นาค ในบางท้องถิ่น บางประเพณี ขี่ม้า  ขี่คอเพื่อน (ผลัดกัน) หรือเดินปกติ
     นาค ถือพานธูปเทียน หรือ ถือดอกบัว ธูปเทียน
 2. จัดเตรียมโปรยทาน บริเวณหน้า พระอุโบสถ นาคเป็นผู้โปรย
 3. คุณพ่อคุณแม่ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ
 4. กราบมารดา-บิดา ท่านละ 1 ครั้ง (ไม่แบมือ) แล้วรับมอบผ้าไตรจากมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่
     เสื่อ หรือผ้ารองกราบ
 5. นาคส่งผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่แล้วนำดอกไม้ บูชาที่หน้าพระประธาน
 6. รอพระอุปัชฌาย์โดยอาการสงบ ทำพิธีในโบสถ์ ต่อไป โดยมีพระอุปัชฌาชย์ จัดในพิธี
 7. กราบพระอุปัชฌาย์แล้ว หยิบผ้าไตรวางบนแขน เปล่งวาจาขออุปสมบท เอสาหัง พร้อมกัน
 8. กล่าวจบแล้ววางผ้าไตรลงและฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐานแล้วกล่าว เกสา โลมาฯ
 9. พระอุปัชฌาย์สวมผ้าอังสะให้นาค
 10. ออกไปครองผ้าไตรจีวร ด้านหลังพระอุโบสถ (ญาติไปเก็บชุดนาคที่ด้านหลังพระอุโบสถด้วย)
 11. เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐ จากพระอาจารย์
 12. เมื่อรับศีลเสร็จแล้วไปที่ศาลา เพื่อรับประเคนบาตรจากบิดามารดา
 13. คลานเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าวคำขอนิสัย
 14. พระกรรมวาจารย์คล้องบาตร ให้กับผู้บวช
 15. พระคู่สวดสอบถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติ)
 16. คลานเข่าเข้ามาท่ามกลางสงฆ์, กราบสงฆ์
 17. เปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัม ภันเต
 18. ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์
 19. ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี
 20. พิธีเลี้ยงพระเพล หรือพิธีเลี้ยงพระใหม่ (กรณีเลี้ยงที่วัด และกรณีเลี้ยงที่บ้านเจ้าภาพ)

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor